Arviointi- ja korvaustiedot 2022

Tietovaranto sisältää kiinteistötoimituksissa tarvittavia maa- ja metsätaloushaittojen sekä puutarha- ja koristekasvillisuuden korvaussuosituksia.

Tietovarannossa käsitellään laajasti myös geologiaan (mm. pohjavesiin) ja immissioihin liittyvää tausta-aineistoa. Lisäksi esitetään tuottoarvomenetelmän käytössä usein tarvittavat kaavat ja taulukot.

Tietovarannossa esitetyt arvot ovat suosituksia eivätkä viranomaismääräyksiä. Arvot ovat keskimääräisiä ja ne tulee tarkistaa arviointitilanteen ja arviointikohteen yksilöllisten ominaisuuksien perusteella.

Tietovarannon tietoja voi vapaasti käyttää. Lähde (MML/Arviointi- ja korvaustiedot 2022) on kuitenkin mainittava.

Antoisia lukuhetkiä!