Maatalous

Ajantasaistus 2013:

Muutoksia on tehty mm.

  • satotasoihin, jotka on samalla kohdennettu entistä tarkemmin eri tukialueilla (katso kohta Päistehaitta)
  • työaikoja on korjailtu vastaamaan paremmin nykytekniikkaa
  • joitakin työkoneita on vaihdettu tehokkaampiin
  • säilörehun koneketju on muutettu paalaukseen perustuvaksi ja samalla säilörehun osuutta nurmissa on lisätty
  • koneiden kunnossapitokustannuksia on tarkistettu.

 

Kohdassa käsitellään mahdollisimman kattavasti toimituksissa esiintyviä maatalouden haitan- ja vahingonkorvauskysymyksiä.

Keskeisin luku on Sadonmenetysvahinko, jonka yhteydessä käsitellään laajasti mm. eri viljelykasvien katetuottoja sekä tuoton laskentaan oleellisesti vaikuttavien EU-tukien osuutta.

- Käsitteitä ja lähtötietoja

- Estehaitta

- Etäisyyshaitta

- Laiduntaminen

- Lohkonosien välinen kulkuhaitta

- Päistehaitta

- Sadonmenetysvahinko

- Supistumishaitta

- Tiivistymishaitta

- Ylityshaitta