Aidat

Erilaisia aitarakenteita käytetään mm. näkö- ja melusuojina sekä raja-aitoina.

Aidan rakentamisen luvanvaraisuus määritellään rakennusjärjestyksessä tai kaavassa. Tontin rajalle rakennettava aita vaatii molempien osapuolten suostumuksen eikä kiinteää aitaa saa rakentaa katualueelle.

Epätasaisessa maastossa työn osuus aidan kokonaiskustannuksista on suurempi kuin tasaisessa maastossa. Myös portin ja sen pielitolppien perustaminen nostaa kokonaiskustannuksia.

Perinteiset puuaidat myydään yleensä valmiina elementtiaitoina. Taulukon hinta on määritelty valmiiksi maalattuna ja asennettuna. Korjaa tarvittaessa hintoja harkinnanvaraisesti maasto-olosuhteiden, aidan kunto- tai muiden tekijöiden mukaisesti

Aitatyyppi Korvaus (€/jm) korkeuden (cm) mukaan
n. 80 cm n. 120 cm n. 180 cm
Puuaita 85 103 135

Sivut