Yksikköhinnat ja kustannukset

Osiossa on käsitelty teiden rakentamis- ja ylläpitokustannuksia sekä muuta kustannustietoutta, kuten maa-ainesten hintoja ja ojituksen kustannuksia. Sivut näkyvät vain intranetin puolella.

- Kustannustietoa

- Teiden rakentaminen