Tuottoarvokaavat

Tuottoarvokaavojen avulla korvaus voidaan esim. pääomittaa halutulla tavalla. Laskentakorolla on huomattava vaikutus arvioinnin lopputulokseen, kun käytetään tuottoarvomenetelmää. Alla olevassa jaksossa on kerrottu laskentakoron valinnan perusteet.

- Laskentakoron valinta

Taulukoissa on mm. erilaisia valmiiksi laskettuja kertoimia tuottoarvon laskennan helpottamiseksi.