Muut haitat ja vahingot


Kiertohaitta jakso käsittelee sellaisia haitallisia vaikutuksia, joita tieyhteyden muutos aiheuttaa tietä käyttäville.

- Kiertohaitta