Aitauskorvaukset

Tien tekemisen jälkeen tilan peltolohko on jakautunut kahteen osaan. Talouskeskuksen puolelle jää 2,5 hehtaarin ja tien toiselle puolelle 0,5 hehtaarin lohko. Mikäli lohkoja aiotaan käyttää laitumena, tien molemmin puolin pitää rakentaa uusi aita.

 

Korvaus:

Tien pohjoispuolelle rakennettavan aidan pituus on 85 m ja tien eteläpuolelle rakennettavan aidan pituus on 110 m. Uutta aitaa tarvitaan siis 195 m.

Uusi aita rakennetaan 2-lankaisena teräslangasta, kyllästetyt pylväät.

Siirrettävän aidan pituus, m Korvaus, €/m Pääomitettu kokonaiskust. €
Korvaus 195 5.84 1139

Sivut