Aitauskorvaukset

Taulukossa on esitetty siirtokustannus ja rakentamiskustannus sekä pääomitettu (30 v. 5 %) aitaushaitan korvaus

hintataso 2015

AITAUSKORVAUKSET
Taulukossa on esitetty siirtokustannus ja rakentamiskustannus sekä pääomitettu (30 v. 5 %) aitaushaitan korvaus
Aitatyyppi Lankojen lkm Pylväsväli Siirtokustannus Rakentamiskustannus 1) Pääomitettu kokonaiskustannus 2)
kpl metriä €/m €/m €/m
Teräslanka-aita
sis. kyllästetyt pylväät,
eristimet, teräslanka
1 4 0.63 1.28 5.08
2 4 0.85 1.57 5.84
3 4 1.03 1.83 6.54
Paimenpoikalanka-aita
sis. kyllästetyt pylväät,
eristimet, aitanauha
1 5 0.47 1.01 4.31
1 10 0.31 0.60 3.12
2 5 0.56 1.18 4.80
2 10 0.42 0.77 3.58
Kevytrakenteinen aita 1 10 0.16 0.49 2.68
Lammasaita verkko 3.5 0.38 2.08 7.05
1) Ilman sähköpaimenkustannusta
2) Sisältää rakentamis-, kunnossapito- ja sähköpaimenkustannukset

Sivut