Laiduntamisen ylityshaitta

Hintataso 2015

 

Laiduntamisen ylityshaitta
Lopulliset korvaukset saadaan kertomalla korvaus lohkon osalle vuodessa tulevien laidunpäivien lukumäärällä ja pääomittamalla saatu vuosikustannus haitan arvioidun kestoajan mukaan. Jos haittaa on ollut aikaisemminkin, saadaan korvaus uuden ja vanhan tilanteen erotuksena.
KVL 2000-3000 (Etelä-Suomi muut maantiet, Pohjois-Suomi kantatiet)
Etäisyys ylityspaikalle, km Korvaus €/laidunpäivä
Lehmäluku
3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 25 40 60 80 100
0.0 0.6 1.0 2.3 4.0 6.1 7.8 9.6 11.6
0.1 1.9 2.9 4.6 6.7 9.2 11.2 13.4 15.8
0.2 3.2 4.8 6.9 9.4 12.3 14.7 17.2 20.0
0.3 4.5 6.7 9.2 12.1 15.3 18.1 21.1 24.2
0.4 5.8 8.7 11.5 14.8 18.4 21.6 24.9 28.4
0.5 7.1 10.6 13.8 17.5 21.5 25.0 28.7 32.6
0.6 8.3 12.5 16.1 20.2 24.5 28.5 32.6 36.9
0.7 9.6 14.4 18.4 22.8 27.6 31.9 36.4 41.1
0.8 10.9 16.4 20.8 25.5 30.7 35.4 40.2 45.3
0.9 12.2 18.3 23.1 28.2 33.8 38.8 44.1 49.5
1.0 13.5 20.2 25.4 30.9 36.8 42.3 47.9 53.7

Sivut