Maksuhalukkuuskysely

Kirjanpitotiloille on suoritettu vuonna 2001 estehaittakysely, jossa kyseltiin maksuhalukkuutta pienpylväiden poistamisesta ja korvausvaatimusta uusien tolppien rakentamisesta. Kyselyn tärkeimmät tulokset on esitetty taulukossa 1. Suurjännitelinjojen osalta vastauksia saatiin niin vähän, etteivät tulokset ole tilastollisesti merkitseviä.

Taulukko 1. Maksuhalukkuus pylväiden poistamisesta ja korvausvaatimus uusista pylväistä kirjanpitotiloille vuonna 2001 tehdyn kyselyn mukaan. Korvausvaatimusten keskiarviossa ei ole mukana selvästi poikkeavia ylikorkeita vaatimuksia.(Karttunen ym. 2002).

PIENPYLVÄÄT        
Tukialue Maksuhalukkuus €/pylväs Vastauksia kpl Korvausvaatimus €/pylväs Vastauksia kpl
A 104 13 343 25
B 77 47 392 72
C1 76 25 436 38
C2 48 23 457 42
PYLVÄS + HARUS (A-TOLPPA)        
Tukialue Maksuhalukkuus €/pylväs Vastauksia kpl Korvausvaatimus €/pylväs Vastauksia kpl
A 213 7 532 23
B 125 27 648 60
C1 132 15 703 35
C2 69 12 741 37