Nurmikko

Alueen koko korvaus €/m²
alle 100 m²:n alueilla (perustamiskust. + 10 %)
turvelisäys huomioon ottaen 4.7
- ilman turvelisäystä 2.3
yli 100 m²:n alueilla
- turvelisäys huomioon ottaen 4.3
- ilman turvelisäystä 2.1
Pienen alueen (25-50 m²) paikkaus siirtonurmella
- turvelisäys huomioon ottaen 15.2

Sivut