Puistopuut

Taimistohintoja suurille puille (€/kpl)

Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi r.y.m. cm pit. cm
10-12 12-14 14-16 16-18 150-175
Lehtipuut:
Acer platanoides metsävaahtera 86 250* 172 197 -
Aesculus hippocastanum hevoskastanja 250*
Alnus glutinosa tervaleppä 98 148 197 -
Betula pendula rauduskoivu 74 160 185 -
Fraxinus exelsior saarni 86 123 185 -
Malus baccata marjaomenapuu 98 129 172 -
Populus balsamifera palsamipoppeli 86 123 148 -
Populus tremula Erecta pylväshaapa 111 185 221 -
Quercus robur tammi 148 260* 246 295 -
Salix fragilis Bullata terijoensalava 80 117 135 -
Sorbus aucuparia kotipihlaja 74 98 123 -
Tilia cordata metsälehmus 98 185 258 -
Tilia vulgaris puistolehmus 98 185 258 -
Ulmus glabra vuorijalava 111 234 283 -
Ulmus laevis kynäjalava 74 135 172 -
Havupuut:
Abies balsamea palsamipihta - - - 74
Abies sibirica siperianpihta - - - 130
Juniperus comm. suecica pilarikataja - - - 115
Larix sibirica siperianlehtikuusi - - - 45
Picea abies metsäkuusi - - - 50
Picea omorika serbiankuusi - - - 94
Pinus peuce makedonianmänty - - - 130
Picea pungens 'Glauca' hopeakuusi - - - 150
Pinus sylvestris metsämänty - - - 78
Pseudotsuga menziesii douglaskuusi - - - 48
Thuja occidentalis Brabant kartiotuija - - - 73
- - Holmstrupii kartiotuija - - - 94
- - Smaragd timanttituija - - - 92
Lähteet
Lehtipuut: Puutarhaliitto, paitsi * Muhevainen, hinnasto 2010
Havupuut: Yksittäisiä tietoja taimihinnastoista 2010

Sivut