Reunavyöhykkeen käytönrajoitushaitta: Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa (pohjoisosa)

METSÄKESKUKSET: Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa (pohjoisosa)

Korvaus prosenttia 10-12 m keskipituutta vastaavan puuston odotusarvolisästä. Laskentakorkokanta 4,5 %.
Mikäli taulukkoarvo puuttuu, korvaus katsotaan suoraan summa-arvomenetelmän odotusarvolisän taulukoista metsikön iän perusteella.

Metsätyyppi Metsikön ikä, vuotta
0-10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Mänty VMT 15 25 35 40 50 65 80 *
EVT 10 15 20 25 35 40 50 65 80 *
ECT 5 10 15 15 20 25 35 40 50 65 80 *
Kuusi GOMT 20 40 50 65 80 *
VMT 10 20 25 35 40 50 65 80 *
Koivu GOMT 40 80 *
VMT 40 80 *
* 10-12 metrin keskipituuden saavuttamisikä

Sivut