Reunavyöhykkeen käytönrajoitushaitta: Pohjois-Karjala, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa (eteläosa)

METSÄKESKUKSET: Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa (eteläosa)

Korvaus prosenttia 10-12 m keskipituutta vastaavan puuston odotusarvolisästä. Laskentakorkokanta 4,5 %.
Mikäli taulukkoarvo puuttuu, korvaus katsotaan suoraan summa-arvomenetelmän odotusarvolisän taulukoista metsikön iän perusteella.

Metsätyyppi Metsikön ikä, vuotta
0-10 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Mänty MT 25 50 65 80 *
VT 15 35 40 50 65 80 *
CT 10 20 25 35 40 50 65 80 *
Kuusi OMT 25 50 65 80 *
MT 15 35 40 50 65 80 *
Koivu OMT 50 *
MT 40 80 *
* 10-12 metrin keskipituuden saavuttamisikä

Sivut