Arviointi- ja korvaustiedot 2020

Tietovarasto sisältää kiinteistötoimituksissa tarvittavia maa- ja metsätaloushaittojen sekä puutarha- ja koristekasvillisuuden korvaussuosituksia.

Tietovarastossa käsitellään laajasti myös geologiaan (mm. pohjavesiin) ja immissioihin liittyvää tausta-aineistoa. Lisäksi esitetään tuottoarvomenetelmän käytössä usein tarvittavat kaavat ja taulukot.

Tietovarastossa esitetyt arvot ovat suosituksia eivätkä viranomaismääräyksiä. Arvot ovat keskimääräisiä ja ne tulee tarkistaa arviointitilanteen ja arviointikohteen yksilöllisten ominaisuuksien perusteella.

Tietovaraston tietoja voi vapaasti käyttää. Lähde (MML/Arviointi ja Korvaukset 2020) on kuitenkin mainittava.

Antoisia lukuhetkiä!