Erikoistapaukset: Peruna

Seuraavaa taulukkoa käytetään ainoastaan silloin kun perunan viljely poikkeaa ohjeellisten taulukoiden laskennassa käytetystä viljelykierrosta. Tämän taulukon mukaista korvausta maksetaan silloin kun uuden ja vanhan tilanteen matka-aikojen erotus on yli 15 min ja ko. pellolla viljellään perunaa.
Korvaus lasketaan uuden ja vanhan tilanteen ajanmenekkien erotuksena. Korvaukset on laskettu edestakaisille matkoille. Pääomitus suoritetaan halutulla tavalla haitan kestoajan mukaan

12.6.2013
Etäisyys yhteen suuntaan, min Korvaus €/ha/vuosi
vuosilohkon pinta-ala, ha
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 5.0 10.0
15 572.9 335.3 266.8 226.8 214.5 207.7 183.2 168.8
20 763.9 447.1 355.7 302.4 286.0 277.0 244.3 225.0
30 1271.1 777.9 660.9 579.5 544.9 517.7 442.7 400.5
40 1694.9 1037.2 881.2 772.7 726.5 690.3 590.3 533.9
60 2542.3 1555.8 1321.7 1159.0 1089.8 1035.4 885.4 800.9

Sivut