Arviointi jako- ja järjestelytoimituksissa

Tässä osiossa tarkastellaan kiinteistötoimituksissa tapahtuvaa kiinteistöarviointia siltä osin kuin toimituksen tarkoituksena on jakaa tai vaihtaa omaisuutta tai määrätä osuus tietystä kiinteistöomaisuudesta. 

Osiossa käsitellään jyvitysarviointia teorian ja käytännön kannalta sekä jonkin verran kokonaisarviointia. Lisäksi käsitellään jako- ja järjestelytoimituksiin liittyvää korvausarviointia. Vaikka tekstissä on paljon jyvitystä koskevia osia, soveltuu teksti kaikentyyppisiin maanjakoarviointeihin. Jyvityksessä käytettävät arvotekijät ovat pääpiirteissään samoja, joita käytetään vastaavien kohteiden käyvän arvon arvioinnissa. 
 

            - Arviointitavan valinnan lähtökohtia

            - Pellot ja muut maatalouskäytössä olevat maat

            - Metsä-, kitu- ja joutomaat

            - Erityisarvoiset alueet

            - Vesialueet

            - Yhteisalueosuudet ja yhteiset erityiset etuudet

            - Rasiteoikeudet, yksityiset erityiset etuudet ja käyttöoikeudet

            - Erityistapaukset

            - Arvosuhteet ja jyvän raha-arvo

            - Viljelijätukijärjestelmän huomioonottamisesta

            - Korvausarviointi (tilit)

 

- Savespitoisuuden määrittäminen

- Maalajin määrittäminen

Vieressä olevissa taulukoissa on esitetty maalajien nimet ja lyhenteet sekä lyhyt kuvaus niiden viljelyominaisuuksista, peltojen jyvittäminen ja peltolohkon koon ja muodon vaikutus jyvittämiseen.