Pellon hintakehitys

(Päivitetty maaliskuussa 2024)

Pellon hintakehitystä voidaan tarkastella edustavien* peltokauppojen avulla koko maan, maakunnan tai kunnan tasolla vuodesta 1990 lähtien Maanmittauslaitoksen Tilastotietoa kiinteistökaupoista -palvelussa (https://khr.maanmittauslaitos.fi). Pellon hintojen kehityksen seurannan kannalta ongelmana on edustavien kauppojen vähäinen määrä. Koko maassa yli 2 hehtaarin peltoalue vaihtaa omistajaa edustavalla kaupalla vuodessa keskimäärin 700 kertaa. Maakunnittaisen analyysin kannalta vain Etelä-Pohjanmaalla puhtaita yli  2 ha:n peltokauppoja solmitaan vuosittain riittävästi, keskimäärin 160 kappaletta.

Edellisen perusteella muodostettiin yksittäistä maakuntaa laajempia hinta-alueita tutkien maakunnittaisten hintojen vaihtelua varianssianalyysin avulla. Lisäksi maakuntien jaottelussa alueisiin vertailtiin maakuntien tilusrakennetta ja viljelyoloja. Analyysin tuloksena muodostettiin seitsemän hinta-aluetta.

Pellon hintakehityksen laskennan alueet koostuvat seuraavista maakunnista:

 • Alue 1. Ahvenanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.
 • Alue 2. Pirkanmaa ja Päijät-Häme
 • Alue 3. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
 • Alue 4. Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo
 • Alue 5. Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa
 • Alue 6. Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa
 • Alue 7. Kainuu ja Lappi

 Edustavien yli 2 hehtaarin peltokauppojen lukumäärä laskenta-alueittain keskimäärin, kpl/vuosi:

 • Alue 1.    205
 • Alue 2.      61
 • Alue 3.     48
 • Alue 4.     88
 • Alue 5.   222
 • Alue 6.   124
 • Alue 7.     10
Kuva esittää pellon keskiarvohinnan kehitystä alueittain vuodesta 2000. Kuvasta näkyy kuinka alueilla, joilla tehdään runsaasti peltokauppoja, vuotuinen keskihintojen vaihtelu on pienempää kuin alueilla, joilla kauppoja solmitaan vähän.

Kuva 1. Pellon hintakehitys vuodesta 2000 lähtien

Kuvasta 1. näkyy, kuinka alueilla, joilla tehdään runsaasti peltokauppoja, hintakehitys on vakaampaa kuin alueilla, joilla tehdään vain vähän kauppoja. Tämä osoittaa hyvin sen, kuinka vähäisissä kauppamäärissä yksittäisen havainnon merkitys keskilukuihin on suuri olipa kyseessä keskiarvo tai mediaani. 

Sivupalkin taulukossa ja Kuvassa 1 esitetyt hinnat, kuten myös Maanmittauslaitoksen tilastotietoa kiinteistökaupoista -palvelun taulukoissa, ovat nimellishintoja eli ne osoittavat pellon kauppahinnan kaupan solmimisen hetkellä.

 

* Edustavalla peltokaupalla tarkoitetaan ei-sukulaisten välistä kauppaa, joka sisältää pelkästään peltoa.