Päätuotantosuuntien vyöhykkäiset viljelykierrot (etäisyyshaitta)

Tilan keskimääräinen viljelykierto määräytyy sen mukaan, mikä kunkin etäisyysvyöhykkeen osuus on peltopinta-alasta.

Vyöhyke  (min)

Karjatila

Kasvinviljelytila

Perunatila

Sokerijuurikastila

0-10
10-20
20-60

Heinäkierto I
Heinäkierto II
Viljakierto

Tehokas kasvinvilj.
Normaali kasvinvilj.
Viljakierto

Perunakierto
Normaali kasvinvilj.
Viljakierto

Sokerijuurikaskierto
Normaali kasvinvilj.
Viljakierto

 

Eri viljelykierroissa käytettyjen kasvien prosenttiosuudet selviävät seuraavasta taulukosta Prosenttiosuudet.