Päätuotantosuuntien vyöhykkäiset viljelykierrot (etäisyyshaitta)


Tilan keskimääräinen viljelykierto määräytyy sen mukaan, mikä kunkin etäisyysvyöhykkeen osuus on peltopinta-alasta.

Vyöhyke  (min)

Karjatila

Kasvinviljelytila

Perunatila

Sokerijuurikastila

0-10

10-20

20-60

Heinäkierto I

Heinäkierto II

Viljakierto

Tehokas kasvinvilj.

Normaali kasvinvilj.

Viljakierto

Perunakierto

Normaali kasvinvilj.

Viljakierto

Sokerijuurikaskierto

Normaali kasvinvilj.

Viljakierto

 

Eri viljelykierroissa käytettyjen kasvien prosenttiosuudet selviävät seuraavasta taulukosta Prosenttiosuudet.