Erikoistapaukset: Sokerijuurikas

Seuraavaa taulukkoa käytetään ainoastaan silloin kun sokerijuurikkaan viljely poikkeaa ohjeellisten taulukoiden laskennassa käytetystä viljelykierrosta. Tämän taulukon mukaista korvausta maksetaan silloin kun uuden ja vanhan tilanteen matka-aikojen erotus on yli 15 min ja ko. pellolla viljellään sokerijuurikasta.
Korvaus lasketaan uuden ja vanhan tilanteen ajanmenekkien erotuksena. Korvaukset on laskettu edestakaisille matkoille. Pääomitus suoritetaan halutulla tavalla haitan kestoajan mukaan.

12.6.2013
Etäisyys yhteen suuntaan, min Korvaus €/ha/vuosi
vuosilohkon pinta-ala, ha
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 5.0 10.0
15 513.8 275.7 198.7 177.0 162.6 148.1 122.7 113.1
20 685.0 367.6 264.9 236.0 216.8 197.5 163.6 150.8
30 1103.1 638.8 531.1 431.4 381.5 376.3 302.4 257.0
40 1470.9 851.7 708.1 575.2 508.7 501.7 403.2 342.6
60 2206.3 1277.6 1062.1 862.8 763.1 752.5 604.8 514.0

Sivut