Etäisyyshaitta - esimerkki

Rinta-ahon tila on perunanviljelyyn erikoistunut tila. Tilan pohjoispalstalle käynti on muuttunut uuden tien myötä. Aikaisemmin palstalle on päässyt hyväkuntoista tilustietä pitkin, mutta nyt sinne mennään uutta tietä pitkin. Tässä esimerkissä lasketaan se taloudellinen vaikutus, joka aiheutuu muuttuneesta tieyhteydestä. Esimerkissä ei ole kysymys maantietoimituksen yhteydessä maksettavasta korvauksesta.

 Etäisyyshaitta - Esimerkkikuva

Vanhan ja uuden tilanteen vertailu:

Alla olevassa taulukossa on vertailu tieyhteyksiä vanhassa ja uudessa tilanteessa. Uudessa tilanteessa käytetty matka kasvaa huomattavasti, mutta ajallisesti matka ei kasva niin paljon. Palstaa voidaan viljellä samassa vyöhykkeen 1 viljelykierrossa kuin ennenkin.

Kts. taulukko. 

Uuden ja vanhan tilanteen erotukseksi saadaan noin 2 min (1,46 min)

Korvaus:

Koska lohkoa viljellään kuten ennenkin ja tila on pääasiassa perunanviljelyyn keskittynyt, saadaan kustannusten lisäykseksi 36 euroa/ha/vuosi (perunatilan taulukko, lohkon pinta-ala 1,4 ha).

[Laskenta= 46,6-(46,6-33,9)/0,5*0,4. Lähtötiedot 2021 Etäisyyshaitta:Perunatila]

Pääomitus:

Kun pääomitusaikana käytetään 30 vuotta, pääomituskorkona 5 % ja kohteena olevan peltopalstan alana 1,4 ha, saadaan kulkemiseen ja kuljetuksiin liittyvien kustannusten lisäykseksi 785 €.

Tieluokka Nopeus, km/h Kerroin Matka, km Etäisyys, min
Vanha tilanne: III 12.5 1.00 0.3 1.44
Uusi tilanne: III 12.5 1.00 0.09 0.43
I 21 0.58 0.6 1.71
IV 8 1.60 0.1 0.75
Yhteensä: 2.90

Sivut