Katetuotto: Avokesanto

Tuotot/ha
Avokesanto merkitsee peltolohkon pitämistä kasvipeitteettömänä kasvukaudella, rikkakasvit torjutaan toistuvin muokkauksin. Kesannoinnilla pyritään myös saamaan peltoon edellisvuosina kasvaneet rikkaruohot kuriin. Kesannoinnilla pellon maaperä asetetaan "lepotilaan", jolloin siinä ei viljellä mitään.
29.6.2021
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Perustuki ha 1 196 196.4 196.4 1 171 170.5 170.5
Luonnonhaittakorvaus ha 1 217 217.0 217.0 1 242 242.0 242.0
Ympäristötuki ha 1 0 0 0 1 0 0 0
Viherryttämis- ja kansallinen tuki ha 1 0 0 0 1 0 0 0
Tuotot yhteensä 413.4 413.4 412.5 412.5
Muuttuvat kustannukset
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö h 1.8 20.8 37.2 62.1 1.8 20.8 37.2 62.1
äestys 3 h 1.7 17.5 30.1 54.0 1.7 17.5 30.1 54.0
ruiskutus h 0.4 14.9 6.1 11.9 0.4 14.9 6.1 11.9
torjunta-aine yks 1 30.0 30.0 30.0 1 30.0 30.0 43.9
Liikepääoma 30% 158 0.05 7.9 7.9 172 0.05 8.6 8.6
Yhteensä 111.4 166.0 112.1 180.6
A-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 302 247 300 232
C2-alue C3-alue C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 300 232 300 232 300 232

Sivut