Katetuotto: Mallasohra

Tuotot/ha
Mallasohra on viljakasvi, jota Suomessa viljellään pääasiassa oluen valmistukseen sopimusviljelynä. Mallasohra tarvitsee lajikkeesta riippuen noin 70—85 vuorokauden mittaisen kasvukauden.
8.9.2021
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Päätuote kg 3250 0.18 575.3 575.3 3239 0.18 573.4 573.4
Sivutuote (rehuohra) kg 1083 0.15 160.3 160.3 1080 0.15 159.8 159.8
Perustuki ha 1 196 196.4 196.4 1 171 170.5 170.5
Luonnonhaittakorvaus ha 1 217 217.0 217.0 1 242 242.0 242.0
Ympäristötuki ha 1 72 72.0 72.0 1 72 72.0 72.0
Viherryttämis- ja kansallinen tuki ha 1 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0.0
Tuotot yhteensä 1221.0 1221.0 1217.7 1217.7
Muuttuvat kustannukset
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö h 1.8 20.8 37.2 62.1 1.8 20.8 37.2 62.0
äestys 2 h 1.1 17.5 20.1 36.0 1.1 17.5 19.3 34.6
kylvölannoitus h 0.9 19.6 18.1 31.0 1.0 19.6 18.6 31.9
siemen, oma kg 180 0.30 54.0 54.0 191 0.30 57.3 57.3
siemen, ostettu kg 45 0.46 20.7 20.7 34 0.46 15.6 15.6
lannoitteet kg 345 0.39 134.6 134.6 300 0.39 117.0 117.0
jyräys h 0.6 14.3 8.5 16.8 0.6 14.3 8.0 15.8
ruiskutus 2 h 0.4 14.9 6.1 11.9 0.8 14.9 12.6 24.4
torjunta-aine yks 1 26.0 26.0 26.0 1 26.0 26.0 26.0
kuljetus h 0.2 15.3 3.2 6.0 0.3 15.3 3.9 7.5
puinti h 1.3 199.7 260.1 278.2 1.4 199.7 275.9 295.1
kuivatus+rahti+väl kg 4333 0.01 47.7 47.7 4319 0.01 47.5 47.5
Liikepääoma 50% 362 0.05 18.1 18.1 367 0.05 18.4 18.4
Yhteensä 654.3 743.1 657.4 753.2
AB-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 567 478 560 464
ennen kyntöä 567 478 560 464
kynnön jälkeen 604 540 597 526
kylvötöiden jälkeen 892 871 872 849
C2-alue C3-alue C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 509 413 365 269 303 207
ennen kyntöä 509 413 365 269 303 207
kynnön jälkeen 546 475 402 331 340 269
kylvötöiden jälkeen 820 798 676 654 614 592
sadot C2-C4, kg/ha, päätuote 2967 2415 2141
sadot C2-C4, kg/ha, sivutuote 989 805 714

Sivut