Katetuotto: Rehuohra

Tuotot/ha
Rehuohra on viljakasvi, jota Suomessa viljellään eläinten ravinnoksi. Rehuohra tarvitsee lajikkeesta riippuen noin 70—85 vuorokauden mittaisen kasvukauden.
29.6.2021
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Rehuviljaa kg 4050 0.14 567.0 567.0 4037 0.14 565.1 565.1
Perustuki ha 1 124 124.0 124.0 1 171 170.5 170.5
Luonnonhaittakorvaus 1 217 217.0 217.0 1 242 242.0 242.0
Ympäristötuki ha 1 72 72.0 72.0 1 72 72.0 72.0
Viherryttämis- ja kansallinen tuki ha 1 75 75.0 75.0 1 0 0.0 0.0
Tuotot yhteensä 1055.0 1055.0 1049.6 1049.6
Muuttuvat kustannukset
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö h 1.8 20.8 37.2 62.1 1.8 20.8 37.2 62.1
äestys 2 h 1.1 17.5 20.1 36.0 1.1 17.5 20.1 36.0
kylvölannoitus h 1.8 19.6 35.1 60.0 1.8 19.6 35.1 60.0
siemen, oma kg 164 0.19 31.2 31.2 174 0.19 33.1 33.1
siemen, ostettu kg 41 0.44 18.0 18.0 31 0.44 13.6 13.6
lannoitteet kg 395 0.39 154.1 154.1 350 0.39 136.5 136.5
jyräys h 0.6 14.3 8.5 16.8 0.6 14.3 8.5 16.8
ruiskutus 2 h 0.8 14.9 12.3 23.8 0.8 14.9 12.3 23.8
torjunta-aine yks 1 26.0 26.0 26.0 1 26.0 26.0 26.0
puinti h 1.3 199.7 260.1 278.2 1.3 199.7 260.1 278.2
kuljetus h 0.2 15.3 3.2 6.0 0.2 15.3 3.2 6.0
kuivatus+rahti+väl kg 4050 0.01 44.6 44.6 4037 0.01 44.4 44.4
Liikepääoma 50% 378 0.05 18.9 18.9 368 0.05 18.4 18.4
Yhteensä 669.1 775.6 648.4 754.9
C2-C4 alueilla lannoitemäärä 260 kg/ha
AB-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 386 279 401 295
ennen kyntöä 386 279 401 295
kynnön jälkeen 423 342 438 357
kylvötöiden jälkeen 728 707 710 689
C2-alue C3-alue C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 359 252 307 200 268 162
ennen kyntöä 359 252 307 200 268 162
kynnön jälkeen 396 315 344 262 305 224
kylvötöiden jälkeen 646 625 594 573 555 534
sato C2-C4, kg/ha 3412 2959 2507

Sivut