Katetuotto: Ruis

Tuotot/ha
Ruis on viljelyskasvi, joka tulee toimeen ravinteiltaan ja kosteudeltaan vaatimattomassa maassa ja ilmastoltaan karuissa oloissa. Syysruis kylvetään syyskesällä ja se talvehtii oraina. Syysrukiin sato korjataan seuraavana vuonna heinä-elokuussa.
29.6.2021
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Leipäviljaa kg 2540 0.17 419.1 419.1 2577 0.17 425.2 425.2
Rehuviljaa kg 381 0.14 53.3 53.3 387 0.14 54.1 54.1
Perustuki ha 1 196 196.4 196.4 1 171 170.5 170.5
Luonnonhaittakorvaus ha 1 217 217.0 217.0 1 242 242.0 242.0
Ympäristötuki ha 1 72 72.0 72.0 1 72 72.0 72.0
Viherryttämis- ja kansallinen tuki ha 1 75 75.0 75.0 1 150 150.0 150.0
Tuotot yhteensä 1032.8 1032.8 1113.8 1113.8
Muuttuvat kustannukset
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö h 1.8 20.8 37.2 62.1 1.8 20.8 37.2 62.1
äestys 2 h 1.1 17.5 20.1 36.0 1.1 17.5 20.1 36.0
kylvölannoitus h 1.8 19.6 35.1 60.0 1.8 19.6 35.1 60.0
siemen, oma kg 128 0.34 43.5 43.5 136 0.34 46.2 46.2
siemen, ostettu kg 32 0.50 16.0 16.0 24 0.50 12.0 12.0
lannoitteet kg 192 0.40 76.8 76.8 192 0.40 76.8 76.8
pintalannoitus h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.25 5.2 10.2
lannoitteet kg 299 0.32 95.7 95.7 299 0.32 95.7 95.7
ruiskutus 2 h 0.8 14.9 12.3 23.8 0.8 14.9 12.3 23.8
torjunta-aine yks 1 60.0 60.0 60.0 1 60.0 60.0 60.0
kuljetus h 0.2 15.3 3.2 6.0 0.2 15.3 3.2 6.0
puinti h 1.3 199.7 260.1 278.2 1.3 199.7 260.1 278.2
kuivatus+rahti+väl kg 2921 0.01 32.1 32.1 2963 0.01 32.6 32.6
Liikepääoma 75% 527 0.05 26.3 26.3 526 0.01 5.8 5.8
Yhteensä 723.5 826.8 702.2 805.4
C2 - C3 alueella lannoitemäärä on 160.00 ja pintalann 257.00 kg/ha
AB-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 309 206 412 308
ennen kyntöä 309 206 412 308
kynnön jälkeen 347 268 449 370
ennen kevätlannoitusta 538 500 639 602
kevätlannoituksen jälkeen 711 690 812 791
C2-alue C3-alue* C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 373 270 89 -14
ennen kyntöä 373 270 89 -14
kynnön jälkeen 411 332 126 48
ennen kevätlannoitusta 588 551 304 266
kevätlannoituksen jälkeen 748 727 463 442
*C3-alueella tuki on 182 euroa/ha pienempi kuin C2-alueella. Jos sato on C3-alueella sama kuin C2-alueella, katetuotto on 191 €/ha
Laskennassa käytetyt sadot C2-alue, kg/ha C3-alue, kg/hakg/ha
leipävilja 2177 1153
rehuvilja 327 173

Sivut