Katetuotto: Syysvehnä

Tuotot/ha
Vehnä on vehnien sukuun kuuluva viljalaji, jonka viljely rajoittuu pääasiassa maan lounaisosiin, koska se tarvitsee pidemmän kasvukauden kuin ohra tai kaura ja on myös maaperän suhteen vaativa kasvatettava. Jonkin verran vehnää viljellään myös muualla eteläisessä Suomessa Oulun läänin korkeudelle asti. Suomessa viljellään kahdentyyppisiä vehnälajikkeita, syysvehniä ja kevätvehniä.
29.6.2021
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Leipäviljaa kg 3912 0.15 586.8 586.8 3495 0.15 524.3 524.3
Rehuviljaa kg 391 0.14 54.8 54.8 350 0.14 48.9 48.9
Perustuki ha 1 196 196.4 196.4 1 171 170.5 170.5
Luonnonhaittakorvaus ha 1 217 217.0 217.0 1 242 242.0 242.0
Ympäristötuki ha 1 72 72.0 72.0 1 72 72.0 72.0
Viherryttämis- ja kansallinen tuki ha 1 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0.0
Tuotot yhteensä 1126.9 1126.9 1057.7 1057.7
Muuttuvat kustannukset
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö h 1.8 20.8 37.2 62.1 1.8 20.8 37.2 62.0
äestys 2 h 1.1 17.5 20.1 36.0 1.1 17.5 19.3 34.6
kylvölannoitus h 1.8 19.6 35.1 60.0 1.0 19.6 18.6 31.9
siemen, oma kg 176 0.28 49.3 49.3 187 0.28 52.4 52.4
siemen, ostettu kg 44 0.47 20.7 20.7 33 0.47 15.5 15.5
lannoitteet kg 220 0.40 88.0 88.0 213 0.40 85.2 85.2
pintalannoitus h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.3 5.6 11.1
lannoitteet kg 420 0.32 134.4 134.4 347 0.32 111.0 111.0
ruiskutus 2 h 0.8 14.9 12.3 23.8 0.8 14.9 12.6 24.4
torjunta-aine yks 1 71.0 71.0 71.0 1 71.0 71.0 71.0
kuljetus h 0.2 15.3 3.2 6.0 0.3 15.3 3.9 7.5
puinti h 1.3 199.7 260.1 278.2 1.4 199.7 275.9 295.1
kuivatus+rahti+väl kg 4303 0.01 47.3 47.3 3845 0.01 42.3 42.3
Liikepääoma 75% 619 0.05 30.9 30.9 586 0.05 29.3 29.3
Yhteensä 814.7 918.0 779.9 873.3
A-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 312 209 278 184
ennen kyntöä 312 209 278 184
kynnön jälkeen 350 271 315 246
ennen kevätlannoitusta 563 525 506 466
kevätlannoituksen jälkeen 785 764 706 684

Sivut