Lohkon muodon ja ojituksen vaikutus

Lohkon muodon vaikutuksen matkalukuihin katsotaan olevan pieni ja sitä ei ole huomioitu laskennassa. Muodon ja avo-ojituksen vaikutus voidaan kuitenkin tarvittaessa huomioida kertomalla korvaus seuraavilla korjauskertoimilla. Muotoa kuvastaa ajokaistan pituus.

Ajokaistan pituus (m) ojitus kerroin
200 m tai yli salaojat 1.00
200 m tai yli avo-ojat 1.25
alle 200 m salaojat 1.25
alle 200 m avo-ojat 1.50

Sivut