Määräajaksi haltuunotettavat alueet: Kuivaheinänurmi

Heinänurmien (kuivaheinä) sadonmenetyksen ohjeelliset korvaukset (€/ha).
Korvaukseen sisältyy nurmen jäljellä olevan iän mukaan arvioitavat menetykset.
Toisen vuoden korvaukset vastaavat keskimääräistä nurmikiertoa.
Vuosilta 4-6 korvataan vain välittömät viljelykustannukset.

Kuivaheinänurmet - AB-tukialue
29.6.2021
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 2457 1619 816
- kevätlannoituksen jälkeen 2672 1783 1072
- kuivaheinän sadon jälkeen 2114 1341 678
- odelman lannoituksen jälkeen 2300 1471 783
- odelman sadonkorjuun jälkeen 1557 780 0
B. Katetuotto 853 811 728
C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta
- heinä 5320 4433 3547
- odelma 1320 1100 880
Kuivaheinänurmet - C1-tukialue
29.6.2021
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 2105 1405 711
- kevätlannoituksen jälkeen 2302 1554 963
- kuivaheinän sadon jälkeen 1815 1164 612
- odelman lannoituksen jälkeen 2011 1283 707
- odelman sadonkorjuun jälkeen 1354 680 0
B. Katetuotto 704 699 621
C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta
- heinä 4904 4086 3269
- odelma 1188 990 792
Kuivaheinänurmet - C2-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1999 1319 723
- kevätlannoituksen jälkeen 2281 1530 1021
- kuivaheinän sadon jälkeen 1797 1149 670
- odelman lannoituksen jälkeen 1990 1289 783
- odelman sadonkorjuun jälkeen 1270 691 0
B. Katetuotto 688 650 597
C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta
- heinä 4904 4086 3269
- odelma 1188 990 792
Kuivaheinänurmet - C3-tukialue
29.6.2021
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 2058 1348 661
- kevätlannoituksen jälkeen 2254 1498 913
- kuivaheinän sadon jälkeen 1874 1196 633
- odelman lannoituksen jälkeen 2070 1315 728
- odelman sadonkorjuun jälkeen 1300 632 0
B. Katetuotto 711 664 598
C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta
- heinä 4904 4086 3269
- odelma (sadon korjaaminen ei ole kannattvaa) 1188 990 792
Kuivaheinänurmet - C4-tukialue
29.6.2021
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 2015 1327 654
- kevätlannoituksen jälkeen 2212 1477 907
- kuivaheinän sadon jälkeen 1879 1215 658
- odelman lannoituksen jälkeen 2075 1333 753
- odelman sadonkorjuun jälkeen 1280 626 0
B. Katetuotto 688 649 591
C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta
- heinä 4904 4086 3269
- odelma (sadon korjaaminen ei ole kannattavaa) 1188 990 792

Sivut