Pysyvin käyttö- ja omistusoikeuksin lunastettavat alueet: Monivuotinen nurmi

Monivuotisten nurmien sadonmenetysten ohjeelliset korvaukset €/ha.
Perustamisvuoden suojaviljana ohra.

29.6.2021
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Korvaus €/ha/kasvukausi
A. Nurmen perustamisvuonna
- ennen kyntöä -
- kynnön jälkeen 275
- kylvötöiden jälkeen (suojavilja+heinä) 1452
- sadonkorjuun jälkeen 263
B. Pelto nurmiviljelyksessä
- 1. vuosi 540
- 2. vuosi 420
- 3. vuosi 310
- 4.- 6. vuosi välittömät viljelykustannukset

Sivut