Pysyvin käyttö- ja omistusoikeuksin lunastettavat alueet: Vilja-, öljy- ja energiakasvit

Vilja-, öljy- ja energiakasvien sadonmenetysten ohjeelliset korvaukset €/ha.

29.6.2021
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Korvaus €/ha
rehuohra rehukaura kevätvehnä öljykasvit syysviljat ruokohelpi
- ennen kyntöä - - - - - -
- kynnön jälkeen 275 275 275 275 275 -
- kylvötöiden jälkeen 1189 1039 1304 1447 888 -
- syysviljan kevätlannoituksen jälkeen 1258 -
- perustamisvuonna kylvötöiden jälkeen 377
- ennen 1. sadonkorjuuta 377
- ennen sadonkorjuuta tai lannoituksen jälkeen 192

Sivut