Sadonmenetysvahinko

Talouskeskuksen viereisen peltolohkon halkaisee 400 kV voimajohtolinja. Voimajohtolinjaa jatkettiin rakentamalla siihen uusi 110 kV:n haara luoteeseen kartan osoittamalla tavalla. Rakennustyöt aloitettiin ohran kylvötöiden jälkeen. Rakennustyöt kestävät yhden kasvukauden. Mikä on sadonmenetysvahingon korvaus? Mikä on korvaus, jos rakennustyö kestääkin kaksi kasvukautta? Katso myös tiivistymishaitan korvaus.

 Karttaesimerkki - Sadonmenetysvahinko voimalinjan rakennustöiden takia

Korvaus:

Kyseessä on määräajaksi haltuunotettava alue. Haltuunotettavan alueen koko on 330 m * 20 m eli 6600 m2. EU-tukialue C1. 

Pinta-ala, ha Kasvukausi keskeytyy
kylvötöiden jälkeen
Katetuotto
€/ha
Yht.
Ohra, 1. kasvukausi 0.66 1018 672
Ohra, 2. kasvukautta 0.66 1018 641 1095

Sivut