Turvetuotannon epävarmuustekijöitä

Marinin hallituksen ohjelman 2019 mukaan Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Yhtenä keinona tavoitteeseen pääsemiseen on turpeen energiakäytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Energiaverotuksen kokonaisuudistuksen osana arvioidaan turpeen verotukseen tarvittavat muutokset, jotta turpeeseen liittyvä tavoite vuonna 2030 toteutuu. https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraa…

Polttoturpeen vero

Polttoturpeen veroa maksetaan lämmitykseen käytetystä polttoturpeesta. Polttoturpeesta verovelvollinen on sen loppukäyttäjä. Mikäli turvetta käytetään alle 5000 MWh vuodessa ei loppukäyttäjä ole verovelvollinen ja käytetty turve on verotonta. Jos 5000 MWh ylittyy, on verot maksettava kaikesta lämmitykseen käytetystä turpeesta. Turpeen loppukäyttäjän on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi Verohallinnolle. Polttoturpeesta maksetaan veroa vuonna 2021 5,7 €/MWh aikaisemmin vero ollut 3,0 €/MWh. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 1260/1996. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961260

Tietoa Verohallinnon sivulta https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/valmisteverot…. Turvetuotannon kannattavuuteen veron lisäksi vaikuttaa turpeelle määrätyt päästökauppamaksut Suomessa. Eduskunnan suuren valiokunnan päätöksen 5.12.2000 mukaan turve on fossiilista eli uusiutumatonta polttoainetta. Päästöoikeuksien hinnan nousu on tehnyt turvetuotannosta kannattamatonta ja tuotanto on vähentynyt merkittävästi.

EU:n päästökauppa

Päästökauppa on järjestelmä, jolla EU toteuttaa ilmastotavoitteitaan. Päästökauppa kannustaa vähentämään fossiilisen energian tuotantoa ja käyttöä sillä kasvihuonepäästöille luodaan hintalappu. EU:n kokonaistavoitteena on aikaansaada 40 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä (vertailu vuoteen 1990).

Päästökaupassa määritellään yläraja eli maksimitaso, jota EU:n päästöt eivät saa ylittää. Maksimitaso alenee vuosittain sitä mukaan, kun EU:n päästövähennystavoitteita on kiristetty. Maksimitason puitteissa päästöjen tuottaminen on sallittua, kunhan yritys hankkii itselleen päästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia. Päästöhuutokaupassa päästöoikeuden hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan sillä ei ole kiinteää hintaa.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961260