Maatalous

Tässä osiossa käsitellään mahdollisimman kattavasti toimituksissa esiintyviä maatalouden haitan- ja vahingonkorvauskysymyksiä.

Keskeisin luku on Sadonmenetysvahinko, jonka yhteydessä käsitellään laajasti mm. eri viljelykasvien katetuottoja sekä tuoton laskentaan oleellisesti vaikuttavien EU-tukien osuutta.

Vuoden 2020 aineistossa on ajantasaistettu työkoneita ja työkoneketjuja. 

 

- Käsitteitä ja lähtötietoja

- Estehaitta

- Etäisyyshaitta

- Laiduntaminen

- Lohkonosien välinen kulkuhaitta

- Päistehaitta

- Sadonmenetysvahinko

- Supistumishaitta

- Tiivistymishaitta

- Ylityshaitta