Etäisyyshaitta

Tila sijaitsee Sisä-Suomessa. Lunastuksen johdosta sen kotitarvepuun hankinta on vaikeutunut. Tilan lähellä sijaitsevan metsäpalstan koko on 15 hehtaaria. Tilaan kuuluu myös toinen, noin 4 hehtaarin metsäpalsta, joka sijaitsee vähän etäämmällä. Tilalla on lisäksi 12 peltoa. Puuta käytetään karjasuojan lämmitykseen ja talon lisälämmitykseen sekä varastorakennusten ym. kunnostamiseen.

Ennen lunastusta puunhakumatkan pituus yhteen suuntaan oli 2 km, josta 1,1 km oli hyväkuntoista metsäautotietä (tieluokka III) ja 0,9 km kestopäällystettyä tietä (tieluokka I).

Lunastuksen jälkeen kestopäällystetyn tien pituus on pidentynyt 0,5 km.

Laskenta:

Muutetaan etäisyydet vastaamaan tieluokkaa III:

 

km

Kerroin

Korjattu km

Ennen:

1,1

1,00

1,10

 

0,9

0,58

0,52

 

 

yhteensä

1,62

Lisäys:

0,5

0,58

0,29

 

Puukuormien määrä, Sisä-Suomi, tilakoko 15 ha (teksti):

Puutavaran käyttö:

k-m3

Polttopuuta
Uudistuksiin
Muu käyttö

33,0
4,6
8,7

Yhteensä

46,3

 

Tässä tarkasteltavan palstan osuus on noin 80 %, eli 37,0 k-m3.

Matkojen lukumäärä:

Matka

kpl

Traktorikuormat (keskim. 5 k-m3)
Metsänhoitotyöt yms.

7
15

Yhteensä

22

Korvaus:

Vuotuinen korvaus saadaan etäisyyshaitan taulukosta (0,3 km ja 21-25 kpl/vuosi) ja tässä esimerkissä se on 36,3 euroa/vuosi.

Pääomitus, 30 vuotta, korko 5 %

558 euroa

 

Sivut