Keskivuorokausiliikenne (2005)

Taulukossa on esitetty keskivuorokausiliikenne (KVL) tiepiireittäin hallinnollisen tieluokan mukaan. Taulukkoa voidaan käyttää suuntaa-antavana silloin, kun ei tiedetä ylitettävän tien tarkkaa liikennemäärää. Tarkempia liikennemäärätietoja löytyy Liikenneviraston internet-sivuilta.
Taulukon liikennemääriä voidaan tarvittaessa muuttaa erilaisilla kausivaihtelukertoimilla (kts. Ylityshaitanteksti , liikennemäärän laskenta).

Tiepiiri Valtatiet Kantatiet Muut maantiet Maantiet yhteensä Paikallistiet Yleiset tiet yhteensä
Uusimaa 15401 17949 3145 7055 646 4078
Turku 6630 4047 1353 2551 290 1403
Kaakkois-Suomi 5135 1979 718 1922 209 1036
Häme 8840 3195 1183 2969 226 1714
Savo-Karjala 4663 1685 555 1277 164 720
Keski-Suomi 4939 1247 810 1881 245 1102
Vaasa 3898 2076 902 1665 244 988
Oulu 3353 1279 571 1218 186 769
Lappi 1697 923 337 738 130 509

Sivut