Korvaus sadon alenemisesta

Savimaiden sekä savisten hieta-, hiesu- ja hiuemaiden tiivistymisestä aiheutuvan sadon alenemisen keskimääräiset korvaukset €/ha.

Korvaukset on diskontattu käyttäen keskimääräistä diskonttaustekijää ja 4 % korkokantaa. Korvaukset on laskettu arvonlisäverottomin hinnoin.

8.9.2021
Viljelykierto Korvaus €/ha
Heinäkierto I 147
Heinäkierto II 189
Perunakierto 1298
Sokerijuurikaskierto 590
Tehokas kasvinviljely 734
Normaali kasvinviljely 574
Viljakierto 140
Erikoiskasvitila 944

Sivut