Päistehaitta

Rinta-ahon tila on perunanviljelyyn erikoistunut tila. Tilan eteläkärjen halkaisee uusi paikallistie. Tässä esimerkissä lasketaan tien eteläpuolelle jäävän lohkon osalle tulevat korvaukset.

 Esimerkkikuva - Päistehaitta

Ennen lunastusta:

  • lohkon pinta-ala 3,2 ha
  • lohko suunnikas, muoto M24
  • viljelykasvi: peruna (50 %), heinä (20 %), kaura (20 %) ja ohra (10 %)
  • lohko salaojitettu

Viljelykustannukset:

Kts. Taulukko 1.

Lunastuksen jälkeen:

  • lohkojen pinta-alat 0,5 ha ja 2,5 ha
  • lohkot kolmio M62 ja suunnikas M34
  • viljelyjärjestelmä sama
  • lohkot salaojitettu

Tässä tapauksessa lunastuksen jälkeen toiselle lohkolle ei löydy yksiselitteistä lohkomallia. Lohkomalliksi valittiin M34, koska siitä löytyvät samat kulmat kuin esimerkkitilanteessa sekä viljelytyöhön liittyvien käännösten määrän katsottiin olevan yhtäsuuret esimerkin lohkolla ja M34:llä.

Tien eteläpuolelle jäänyt kolmionmallinen lohko, viljelykustannukset:

 Kts. Taulukko 2.

Tien pohjoispuolen lohko, viljelykustannukset:

Kts. Taulukko 3.

Viljelykustannusten kasvu:

Viljelykustannusten kokonaiskasvu on (840,8 €+2384,5 €) - (2807,5 €/ 3,2 ha) * (0,5 ha + 2,5 ha ) = 593,3 €.

Reunavaikutus ja päällekkäislevitys:

Lunastuksen johdosta pellolle on tullut kaksi uutta viljelysuunnan vastaista reunaa (päistekulma noin 60 astetta), jotka aiheuttavat korvauksen reunavaikutuksesta ja päällekkäislevityksestä:

Kts. Taulukko 4.

Korvaus yhteensä (päistehaitta sekä reunavaikutus ja päällekkäislevitys):

593,3 € + 106,8 € = 700,1€

Pääomitus 30 v ja 5 %:

Lopullinen korvaus saadaan pääomituksen jälkeen: 10760 euroa.

Ennen lunastusta:
Taulukko 1.
Osuus viljelykierr. Kustannus, €/ha Pinta-ala, ha Muoto M24, kerroin Yhteensä
Peruna 0.5 1309.5 3.2 0.99 2074.3
Kevätvilja 0.3 447.9 3.2 0.99 425.6
Heinä 0.2 370.1 3.2 0.99 234.5
Karjasta aiheutuvat lisätyöt 0.3 76.9 3.2 0.99 73.1
Yhteensä 2807.5
Lunastuksen jälkeen:
Taulukko 2.
Osuus viljelykierr. Kustannus, €/ha Pinta-ala, ha Muoto M62, kerroin Yhteensä
Peruna 0.5 1911.5 0.5 1.30 621.2
Kevätvilja 0.3 653.7 0.5 1.30 127.5
Heinä 0.2 540.2 0.5 1.30 70.2
Karjasta aiheutuvat lisätyöt 0.3 112.0 0.5 1.30 21.8
Yhteensä 840.8
Taulukko 3.
Osuus viljelykierr. Kustannus, €/ha Pinta-ala, ha Muoto M34, kerroin Yhteensä
Peruna 0.5 1355.2 2.5 1.04 1761.7
Kevätvilja 0.3 463.5 2.5 1.04 361.5
Heinä 0.2 383.0 2.5 1.04 199.2
Karjasta aiheutuvat lisätyöt 0.3 79.6 2.5 1.04 62.1
Yhteensä 2384.5
Reunavaikutus ja päällekkäislevitys:
Taulukko 4.
Osuus viljelykierr. Kustannus €/100m Pituus, 100m Yhteensä
Peruna 0.5 100.8 1.95 98.3
Kevätvilja 0.3 14.2 1.95 8.3
Heinä 0.2 0.41 1.95 0.16
Yhteensä 106.8

Sivut