Reunavyöhykkeen käytönrajoitushaitta: Helsinki, Häme-Uusimaa, Lounais- ja Kaakkois-Suomi

METSÄKESKUKSET: Rannikko (Helsinki), Lounais-Suomi, Häme-Uusimaa, Kaakkois-Suomi

Korvaus prosenttia 10-12 m keskipituutta vastaavan puuston odotusarvolisästä. Laskentakorkokanta 4,5 %.
Mikäli taulukkoarvo puuttuu, korvaus katsotaan suoraan summa-arvomenetelmän odotusarvolisän taulukoista metsikön iän perusteella.

Metsätyyppi Metsikön ikä, vuotta
0-10 20 25 30 35 40 45 50 55
Mänty MT 35 65 80 *
VT 25 50 65 80 *
CT 15 35 40 50 65 80 *
Kuusi OMT 35 65 80 *
MT 25 50 65 80 *
Koivu OMT 50 *
MT 40 80 *
* 10-12 metrin keskipituuden saavuttamisikä

Sivut