Reunavyöhykkeen käytönrajoitushaitta: Lappi (keski- ja pohjoisosa)

METSÄKESKUS: Lappi (keski- ja pohjoisosa)

Korvaus prosenttia 10-12 m keskipituutta vastaavan puuston odotusarvolisästä. Laskentakorkokanta 4,5 %.
Mikäli taulukkoarvo puuttuu, korvaus katsotaan suoraan summa-arvomenetelmän odotusarvolisän taulukoista metsikön iän perusteella.

Metsätyyppi Metsikön ikä, vuotta
0-10 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 100
Mänty EMT ja vast 5 5 10 10 15 15 20 25 40 65 *
ClT ja vast 0 5 5 5 5 5 10 10 15 25 40 *
* 10-12 metrin keskipituuden saavuttamisikä

Sivut