Reunavyöhykkeen käytönrajoitushaitta: Vaasa, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Pohjois- ja Etelä-Savo

METSÄKESKUKSET: Rannikko (Vaasa), Pirkanmaa, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Savo

Korvaus prosenttia 10-12 m keskipituutta vastaavan puuston odotusarvolisästä. Laskentakorkokanta 4,5 %.
Mikäli taulukkoarvo puuttuu, korvaus katsotaan suoraan summa-arvomenetelmän odotusarvolisän taulukoista metsikön iän perusteella.

Metsätyyppi Metsikön ikä, vuotta
0-10 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Mänty MT 25 50 65 80 *
VT 15 35 40 50 65 80 *
CT 10 20 25 35 40 50 65 80 *
Kuusi OMT 35 65 80 *
MT 25 50 65 80 *
Koivu OMT 50 *
MT 40 80 *
* 10-12 metrin keskipituuden saavuttamisikä

Sivut