Suositellut uudistamiskeskiläpimitat (cm) ja uudistamisiät (v)

Suosituksissa käytetyt lämpösumma-alueet (d.d.) löydät viereistestä kuvasta.

Kasvupaikkatyyppi Lehto tai lehtom.kangas Tuore kangas Kuivahko kangas Kuiva kangas tai karumpi
Puulaji d1.3, cm ikä, v d1.3, cm ikä, v d1.3, cm ikä, v d1.3, cm ikä, v
Etelä-Suomi, yli 1200 d.d.
Mänty 26-32 70-90 25-30 80-100 22-26 90-120
Kuusi 28-32 70-90 26-30 70-90
Rauduskoivu 28-32 60-70 27-30 60-70
Hieskoivu 23-27 60-70 23-27 60-70
Väli-Suomi, 1000–1200 d.d.
Mänty 24-28 80-100 23-27 90-110 22-25 100-130
Kuusi 26-30 70-90 25-28 80-100
Rauduskoivu 27-30 60-70 26-28 60-70
Hieskoivu 22-25 60-70 22-25 60-70
* Turvemaiden hieskoivikoiden uudistamiskypsyyssuositus (järeys) on alempi kuin kangasmaiden hieskoivikoiden. Hieskoivun uudistamiskypsyysrajat ovat Turvemaiden metsänhoitosuosituksen mukaan kasvupaikkaluokkia 1-3 vastaavilla turvemailla seuraavat: Etelä-Suomi: 23-25 cm, Väli-Suomi 21-23 cm.
Kasvupaikkatyyppi Lehto tai lehtom.kangas Tuore kangas Kuivahko kangas Kuiva kangas tai karumpi
Puulaji d1.3, cm ikä, v d1.3, cm ikä, v d1.3, cm ikä, v d1.3, cm ikä, v
Pohjois-Suomi, 750–1000 d.d. (Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten mukaiset uudistamisrajat)**
Mänty 23-27 90-120 22-26 100-130 21-25 120-150
Kuusi 23-26 100-130 22-25 110-130
Rauduskoivu 21-23 50-60 21-23 50-60
Hieskoivu* 19-21 50-60 19-21 50-60
Pohjois-Suomi, 850–1000 d.d. (Pohjois-Suomen metsänhoitosuositusten mukaiset uudistamisrajat)**
Mänty 23-27 90-120 22-26 100-130 21-25 120-150
Kuusi 23-26 100-130 22-25 110-130
Rauduskoivu 21-23 50-60 21-23 50-60
Hieskoivu* 18 50-60 18 50-60
Pohjois-Suomi, 700–850 d.d. (Pohjois-Suomen metsänhoitosuositusten mukaiset uudistamisrajat)**
Mänty 23-25 100-120 22-24 110-130 21-23 130-150
Kuusi 23-25 110-130 22-24 110-130
Rauduskoivu 20-22 50-60 20-22 50-60
Hieskoivu 18 50-60 18 50-60
Pohjois-Suomi, alle 700 d.d. (Pohjois-Suomen metsänhoitosuositusten mukaiset uudistamisrajat)**
Mänty 22-24 110-130 21-23 120-140 20-22 130-150
Kuusi 22-24 120-140 21-23 120-140
Hieskoivu 17 50-60 17 50-60
* Turvemaiden hieskoivikoiden uudistamiskypsyyssuositus (järeys) on alempi kuin kangasmaiden hieskoivikoiden. Hieskoivun uudistamiskypsyysraja on Turvemaiden metsänhoitosuosituksen mukaan kasvupaikkaluokkia 1-3 vastaavilla turvemailla Pohjois-Suomessa (850–1000 d.d.) 18 cm.
** Pohjois-Suomen metsänhoitosuosituksia sovelletaan Lapin metsäkeskuksen koko alueella, Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella Iin, Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken ja Yli-Iin kunnissa sekä Kainuun metsäkeskuksen alueella Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen kunnissa sekä lisäksi Pohjois-Suomen korkeilla alueilla. Muilla alueilla Pohjois-Suomessa sovelletaan Tapion Hyvän metsänhoidon suosituksia.

Sivut