Ylityshaitta

Etelä-Pohjanmaalla tehdyn tietoimituksen yhteydessä havaitaan, että erään tilan kotitarvepuun käyttö on vaikeutunut uuden tien myötä. Päästäkseen hakemaan kotitarvepuuta joudutaan ylittämään vilkasliikenteinen valtatie. Tilalla on metsää yht. 20 hehtaaria, mutta puuta haetaan pääasiassa tien toiselta puolelta,  talouskeskusta lähellä olevalta 5 hehtaarin palstalta. Tilan peltopinta-ala on 20 ha. Puuta käytetään pääasiassa poltto- ja rakennuspuuksi.

Voidaan olettaa, että tilalla ei ole aikaisemmin ollut ylityshaittaa kotitarvepuun hankinnan osalta. Merkittävää etäisyyshaittaa ei myöskään esiinny.

Keskivuorokausiliikenne (KVL):

Jos ylitettävän tien keskivuorokausiliikennettä ei tiedetä, se voidaan arvioida esim. maatalouden ylityshaitan keskivuorokausiliikenteen mukaan.

Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva tila kuuluu Vaasan tiepiiriin ja taulukon mukaan KVL on: 3898 ajoneuvoa/vrk.

Puukuormien määrä: ks. teksti, taulukko 1

Etelä-Pohjanmaa, tilakoko 20 ha, puunkäyttö yht. 41,5 k-m3

Koska pääosa puusta haetaan 5 hehtaarin palstalta, sen osuuden voidaan olettaa olevan 50 % kaikista puukuormista. Eli palstan osuus on tällöin 20,8 k-m3

 

kpl

Puukuormia (5 k-m3)
Metsänhoitotyöt (arvio)

4
8

Yhteensä

12

Korvaus:

Vuotuinen korvaus saadaan interpoloimalla ylityshaitan taulukosta ja tässä esimerkissä se on 7,5 euroa/vuosi

Pääomitus, 30 vuotta, korko 5 %:

115 euroa

Sivut