Ammattipuutarha: Omena, tilamalli A

Ammattipuutarha: Tuotantokustannusmalli

Vuoden 2003 hintataso

Peltoa yht. 10,00 ha
Omana, satoikäinen 8,00 ha
Omena, ei-satoikäinen 2,00 ha
Odotusv. 4 v.
Satokausia 20 v.
KUSTANNUSERÄ Yksikkö-hinta € Määrä ha/v Määrä tila/v Kustannus €/tila/v €/sato-ikäinen ha Kustannus €/kg Kustannus-jakauma, %
1. TARVIKKEET
1.1.a Siemenet, kesanto 2.52 10 -
- korko keskim. 12 kk (IV-III) 5% -
1.1.b Taimet/satoaika 20 v.
omena, satoikäinen 10.00 40 320 3200 400 0.05 3.90
omena, ei-satoikäinen 10.00 40 80 800 100 0.01 1.00
omena, perustamisvuoden 12.00 8 75 900 113 0.01 1.10
- korko 15 kk 5% 306 0.40
1.2 Lannoitteet
Vuotuislannoitus 512 4096 1385 173 0.02 1.70
Ylläpitokalkitus 750 6000 320 40 0.01 0.40
Perustamislannoitteet kg/ha/satovuosi 50 500 184 23 0.00 0.20
Perustamisvuoden kalkitus kg/ha/satovuosi 350 3500 187 23 0.00 0.20
Perustamisvuoden turve m3 5 50 750 94 0.01 0.90
Odotusvuosien lannoitteet kg/ha/satovuosi 25 50 18 2 0.00 -
Yhteensä 1692 14196 2844 355 0.04 3.50
- korko keskim. 15 kk 5% 178 22 0.20
1.3 Kasvinsuojeluaineet
Rikkakasvientorjunta: - 5.0 40.0 370 46 0.01 0.40
Taudinaiheuttajat - 6.0 48.0 2399 300 0.04 2.90
Tuholaiset - 1.3 10.4 385 48 0.01 0.50
Yhteensä 12.3 98.4 3154 394 0.05 3.80
- korko keskim. 15 kk 5% 197 0.20
1.4 Kauppakunnostustarvikkeet
Yhteensä 6460 808 0.10 7.90
- korko 5 kk (V-IX) 5% 135 0.20
1.5 Sähkö
Yhteensä 0.07 805 6440.00 439 55 0.01 0.50
- korko keskim. 6 kk 5% 11 -
1.6 Poltto- ja voiteluaineet
polttoöljy 0.30 2838 856 107 0.01 1.10
diesel 0.64 900 578 72 0.01 0.70
voiteluöljy 1.46 36 53 7 0.00 0.10
- korko keskim. 6 kk 5% 37 -
1.7 Työvaatteet, suojaimet
Yhteensä 61 8 0.00 0.10
- korko keskim. 6 kk 5% 2 -
1.8 Myyntituot. ostorahti
Yhteensä 0.08 64000 5230 654 0.08 6.40
- korko 0 kk 5% 0
1. TARVIKKEET
Yhteensä ilman korkoa 24575 3072 0.38 29.90
2. TYÖKUSTANNUS sis. perustamisvuoden työt jaksotettuina satovuosille
- viljelijäperheen työ 8.45 2019 17054 2132 0.27 20.80
- MYEL- ja MATA-maksut
- palkkatyö 8.45 1219 10297 1287 0.16 12.50
Yhteensä 27351 3419 0.43 33.30
- korko keskim. 15 kk (V-IX) 5% 1709 2.10
3. YLEISKUSTANNUKSET
Yhteensä 2634 329 0.04 3.20
- korko keskim. 12 kk 5% 132 0.20
1.-3. LIIKEPÄÄOMA yhteensä 54560 6820 0.85 66.40
1.-3. LIIKEPÄÄOMAN KORKO yhteensä 2706 338 0.04 3.30
4. OMAISUUDESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET
- rakennusten ja pitkäaik. tuotantotarv. poisto 7121 890 0.11 8.70
- kone- ja kalusto-omaisuuden poisto 4705 588 0.07 5.70
- salaojitusten poisto 360 45 0.01 0.40
- rakennusten korjaus ja kunnossapito 1693 212 0.03 2.10
- koneiden korjaus ja kunnossapito 1823 228 0.03 2.20
- maatilavakuutus 460 58 0.01 0.60
- korko 5% 175165 8758 1095 0.14 10.70
Yhteensä 24920 3115 0.39 30.30
TUOTANTOKUSTANNUS YHTEENSÄ 82187 10273 1.28 100.00
MYYNTIKELPOINEN SATO kg/tila 64000
TUOTANTOKUSTANNUS YHTEENSÄ, ennen yrittäjän palkkavaatimusta 65132 8142 1.02
Lähde: MTT Taloustutkimus / Anu Koivisto
Vuoden 2003 kustannustieto

Sivut