Rakennuskustannusindeksi

Tilaston kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/rki/index.html


Linkistä https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__hin__rki/ löytyvät erilaiset rakennuskustannusindeksin taulukointimahdollisuudet.

Tilaston kotisivun kohdassa Tuote- ja palveluntarjonta on PDF-julkaisut. Niistä löytyy tietoa myös muusta talonrakentamisesta, esimerkiksi maatalouden tuotantorakentamisen viimeisin indeksiluku 2005=100.

Rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisiltä rakenneominaisuuksiltaan samankaltaisten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muutosta rakentamisessa käytettyjen peruspanosten hintakehityksen avulla.