Korvaus puutarhakasvillisuudesta

Kotipuutarhat
    Hedelmäpuut
    Marjapensaat
    Vadelma
    Mansikka
    Monivuotiset vihannes- ja maustekasvit
Puutarhakasvillisuuden kuntoon perustuva luokitus
Ammattipuutarhat

Kotipuutarhat

Kotipuutarhan monivuotisten hyötykasvien menetys korvataan Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton antamien ohjeiden mukaan. Laskelmien lähtökohtana on taimihinta, jota korotetaan 30 - 50 % perustamiskustannuksiin pääsemiseksi. Kasvin jälleenhankinta-arvon katsotaan nousevan tasaisesti satoikään asti. Kasvi säilyttää korkean jälleenhankinta-arvon parhaan satoikänsä ajan, jonka jälkeen arvo alenee tuoton heikentyessä.

Korvaustaulukoista saatavaa kasvin perusarvoa korjataan tarvittaessa kuntoon perustuvan korjauskertoimen avulla.

Korvaustaulukot:
Hedelmäpuut
Marjapensaat ym.
Monivuotiset vihannes- ja maustekasvit

Hedelmäpuut

Kotipuutarhan hedelmäpuiden (omena-, luumu-, kirsikka- ja päärynäpuiden) menetyksen arvioinnissa lähdetään taimihinnasta, jota korotetaan 50 %. Satoikään asti puun arvo lisääntyy 20 % vuodessa. Satoiässä (6 - 20 v.) olevan puun arvo voidaan pitää vakiona, sillä kotipuutarhoissa sadon lisääntyessä laatu pyrkii huononemaan.

Hedelmäpuut

Marjapensaat

Musta-, puna-, valkoherukasta ja karviaisesta maksettavia korvauksia määritettäessä lähdetään samoista perusteista kuin hedelmäpuiden korvauksissa.

Noin kahden esikasvatusvuoden jälkeen mustaherukka tuottaa hyvää satoa 10-vuotiaaksi, karviainen 12-vuotiaaksi ja punaherukka 14-vuotiaaksi saakka. Tuotannon supistumista aiheuttaviksi sadonmenetysvuosiksi voidaan herukoilla ja karviaisella arvioida 2 - 3 vuotta.

Marjapensaat

Vadelma

Vadelmasta maksettavia korvauksia määritettäessä lähdetään samoista perusteista kuin hedelmäpuiden korvauksissa.

Noin kahden esikasvatusvuoden vadelma tuottaa hyvää satoa 10-vuotiaaksi saakka. Kotipuutarhan 5 - 6 vuotias vadelmikko on kuitenkin usein pelkästään siementaimia, jotka tuottavat satoa enää hyvin vähän. Korvausta on alennettava tällöin harkinnan mukaan 20 - 100 %. Tuotannon supistumista aiheuttaviksi sadonmenetysvuosiksi voidaan vadelmalla arvioida 2 - 3 vuotta.

Vadelma

Mansikka

Mansikalla on yksi esikasvatusvuosi ja neljä satovuotta. Yli-ikäisiä tai muutoin heikkokuntoisia kasvustoja arvioitaessa on ohjearvoja harkinnan mukaan alennettava. Tuotannon supistuminen voidaan arvioida 1 - 2 vuodeksi.

Mansikka

Monivuotiset vihannes- ja maustekasvit

Monivuotisten vihannes- ja maustekasvien ohjekorvaukseksi suositellaan taimihintaa kaksinkertaisena.

Monivuotiset vihannes- ja maustekasvit

Puutarhakasvillisuuden kuntoon perustuva luokitus

Luokka

Kuvaus

Kerroin

I

Terveet, sopivalla kasvupaikalla olevat hyväkuntoiset yksilöt.

1,0

II

Vähemmän hoidetut, jonkin verran virheelliset ja heikkokuntoiset yksilöt.

0,5 - 0,8

III

Huonolla kasvupaikalla kasvavat, heikosti hoidetut ja liian tiheässä kasvat yksilöt.

0 - 0,5

Ks. myös Arvioinnissa huomioitavaa.

 

Ammattipuutarhat

Ammattiviljelmien perustamis- ja hoitokustannukset eroavat kotipuutarhaviljelmistä. Ammattipuutarhojen osalta korvaus puutarhakasvillisuudesta tulisikin ensisijaisesti määrittää tuottoarvomenetelmällä todellisiin tuottoihin perustuen. Näiden selvittäminen käy parhaiten yrittäjän kirjanpidon perusteella.

Esimerkinomaisesti on ammattiviljelmistä esitetty puutarhayritysten tuotantokustannusten seurantamallit omenan osalta. Tilamallit on laskettu Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa (Koivisto 2004) ja laatimisen lähtökohtana on ollut niiden käyttö tuotantokustannusten kehityksen seurantaan, ei varsinaisesti todellisten tuotantokustannusten selvittämiseen.

Ammattiviljelmän tilamalli A kuvaa suurehkoa perinteisen viljelymenetelmän omenatilaa Etelä-Suomessa. Tilamalli B kuvaa uutta, tiheää viljelymenetelmää soveltavaa omenatilaa Ahvenanmaalla. Taimet ovat uudenlaisia, kääpiöiviin perusrunkoihin vartettuja, jolloin puiden hoitoleikkausten tarve on huomattavasti pienempi kuin perinteisillä taimilla. Tilalla A omenapuun taimia istutetaan 800 kpl/ha ja tilalla B 1 500 kpl/ha.

Uudentyyppiset taimet tulevat nopeammin satoikään kuin perinteiset taimet. Istutusvuoden jälkeen on ns. odotusvuosia tilalla A neljä ja tilalla B kaksi. Satotaso tilalla A on 8 000 kg/ha ja tilalla B 20 000 kg/ha. Perinteisen omenakasvuston viljelykierto on 25 vuotta ja tiheässä viljelyssä 20 vuotta.

Ammattipuutarhojen osalta sovelletaan kuntoon perustuvaa korjausta, jollei kunnon ja iän vaikutusta ole otettu muutoin huomioon.

Esimerkit tuotantokustannusten seurantamalleista:
Omena, tilamalli A
Omena, tilamalli B
Omenan tuotantokustannus, tilamalli A
Omenan tuotantokustannus, tilamalli B

Marjapensaat, vadelma ja mansikka ammattipuutarhoissa

Herukkatiloilla taimimenekki on 3 500 kpl/ha ja sato 4 000 kg/ha. 
Vadelman ammattimaisessa viljelyssä on keskimääräisenä satona pidetty 3 000 kg/ha, kun pensaita on 5 500 kpl/ha.
Mansikkatilan taimimenekki on 28 000 kpl/ha ja sato 5 000 kg/ha.

Perustamiskustannukset ovat ammattimaisessa viljelyssä tainta ja pinta-alayksikköä kohden selvästi alhaisemmat kuin kotipuutarhoissa. Ammattimaisessa viljelyssä korvaukseen sisällytetään myös lähivuosien tuotonmenetystä. Mansikkatilojen tuottoarvoissa on huomattavia tilakohtaisia vaihteluja.