Immissiohaitat

Tyypillisiä immissiohaitan aiheuttajia ovat melu, tärinä, pöly ja pakokaasut.  Maiseman huonontumista tapahtuu tavallisimmin infrastruktuurin rakentamisen yhteydessä. Samaan kohteeseen voi kohdistua useita eri immissiovaikutuksia. 

Tämä osio on tarkoitettu immissiohaittojen korvausarvioinnin tueksi. Osio keskittyy siten sellaisiin immissiohin, joista lain mukaan seuraa korvausvelvollisuus.

Tekstissä esitetyt lukuarvot immissiohaittojen vaikutuksista kiinteistöjen arvoihin eivät ole viranomaismääräyksiä. Esitetyt lukuarvot ovat johdettu kansainvälisistä ja kotimaisista tutkimuksista. Ne kuvaavat usein keskimääräistä tilannetta ja toimivat siten apuna kiinteistön arvonmäärityksessä yksittäistapauksissa. Lopullinen päätös kiinteistön markkina-arvosta tai sen muutoksesta on arviomiehen tehtävä.

Tekstissä käsitellään mm.

  • immission käsitettä ja ilmenemismuotoja
  • autoteiden immissiohaittoja
  • rautateiden immissiohaittoja
  • voimalinjojen immissiohaittoja
  • kaivosten, louhosten ja maa-aineksen ottoalueiden immissiohaittoja
  • tuulivoimaloiden immissiohaittoja
  • telemastojen immissiohaittoja sekä
  • menettelyohjeita immissiohaittojen arvioinnissa.

Immissiohaittojen arviointi ja korvaaminen