Arviointihetkeen päättyvien samansuuruisten vuotuismaksujen nykyarvo

(1,0p^n-1)/0,0p on luku, jolla tietyn ajanjakson aikana vuosittain saman suuruisena toistuva tulo- tai menoerä (a) on kerrottava, jotta saadaan arviointihetkeen mennessä päättyvien samansuuruisten vuotuiserien nykyarvo (T), kun korko lasketaan p %:n mukaan.
Vuosi Korko (p)
3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2 2.0300 2.0400 2.0500 2.0600 2.0700 2.0800 2.0900
3 3.0909 3.1216 3.1525 3.1836 3.2149 3.2464 3.2781
4 4.1836 4.2465 4.3101 4.3746 4.4399 4.5061 4.5731
5 5.3091 5.4163 5.5256 5.6371 5.7507 5.8666 5.9847
6 6.4684 6.6330 6.8019 6.9753 7.1533 7.3359 7.5233
7 7.6625 7.8983 8.1420 8.3938 8.6540 8.9228 9.2004
8 8.8923 9.2142 9.5491 9.8975 10.2598 10.6366 11.0285
9 10.1591 10.5828 11.0266 11.4913 11.9780 12.4876 13.0210
10 11.4639 12.0061 12.5779 13.1808 13.8164 14.4866 15.1929
11 12.8078 13.4864 14.2068 14.9716 15.7836 16.6455 17.5603
12 14.1920 15.0258 15.9171 16.8699 17.8885 18.9771 20.1407
13 15.6178 16.6268 17.7130 18.8821 20.1406 21.4953 22.9534
14 17.0863 18.2919 19.5986 21.0151 22.5505 24.2149 26.0192
15 18.5989 20.0236 21.5786 23.2760 25.1290 27.1521 29.3609
16 20.1569 21.8245 23.6575 25.6725 27.8881 30.3243 33.0034
17 21.7616 23.6975 25.8404 28.2129 30.8402 33.7502 36.9737
18 23.4144 25.6454 28.1324 30.9057 33.9990 37.4502 41.3013
19 25.1169 27.6712 30.5390 33.7600 37.3790 41.4463 46.0185
20 26.8704 29.7781 33.0660 36.7856 40.9955 45.7620 51.1601
25 36.4593 41.6459 47.7271 54.8645 63.2490 73.1059 84.7009
30 47.5754 56.0849 66.4388 79.0582 94.4608 113.2832 136.3075
35 60.4621 73.6522 90.3203 111.4348 138.2369 172.3168 215.7108
40 75.4013 95.0255 120.7998 154.7620 199.6351 259.0565 337.8824
45 92.7199 121.0294 159.7002 212.7435 285.7493 386.5056 525.8587
50 112.7969 152.6671 209.3480 290.3359 406.5289 573.7702 815.0836
55 136.0716 191.1592 272.7126 394.1720 575.9286 848.9232 1260.0918
60 163.0534 237.9907 353.5837 533.1282 813.5204 1253.2133 1944.7921
65 194.3328 294.9684 456.7980 719.0829 1146.7552 1847.2481 2998.2885
70 230.5941 364.2905 588.5285 967.9322 1614.1342 2720.0801 4619.2232
75 272.6309 448.6314 756.6537 1300.9487 2269.6574 4002.5566 7113.2321
80 321.3630 551.2450 971.2288 1746.5999 3189.0627 5886.9354 10950.574
85 377.8570 676.0901 1245.0871 2342.9817 4478.5761 8655.7061 16854.800
90 443.3489 827.9833 1594.6073 3141.0752 6287.1854 12723.939 25939.184
95 519.2720 1012.7846 2040.6935 4209.1042 8823.8535 18701.507 39916.635
100 607.2877 1237.6237 2610.0252 5638.3681 12381.662 27484.516 61422.675
110 827.6078 1843.9915 4264.0338 10110.639 24370.419 59351.495 145425.004
120 1123.6996 2741.5640 6958.2397 18119.796 47954.120 128149.912 344289.064
Esimerkki 1
Rantatontin ennen arviointiajankohtaa kärsimät rantavahingot, 250 € vuosi, määrättiin korvattavaksi taannehtivasti 10 vuoden ajalta. Mikä on korvauksen nykyarvo, kun vuotuiserä olisi pitänyt suorittaa jokaisen vuoden päättyessä? Korko 4 %.
T = 250 * 12,0061 = 3002 €
Esimerkki 2
Koristepuun perustamiskustannus (taimi+istutustyö) on 35 €. Korkokustannus 1,75 €/vuosi. Mikä on koristepuuhun uhrattujen kustannusten nykyarvo 10 vuotta sitten istutetulla puulla? Korko 5 %.
Perustamiskustannuksen loppuarvo saadaan prolongaamalla:
T(1) = 35 * 1,6289
mihin lisätään kustannusten nykyarvo:
T(2) = 1,75 * 12,5779
Koristepuuhun uhrattujen kustannusten nykyarvoksi saadaan siten:
T(1+2) = 79 €

Sivut