Kaivoveden kemiallisten haittojen poistaminen suodattimella

Laitekustannukset ja vuotuiset käyttökustannukset arvonlisäverottomina euroina.

Esimerkkinä WatMan Oy:n suodatintyyppiluokituksesta. 

 

Haitta Suodatintyyppi Hinta Hinta yksikkö Huomautuksia
RAUTA, MANGAANI FeA,FeAC - laitekustannus 1976 (KmnO4-luku < 12)
- lisäksi 2-4 h:n asennustyöt
- käyttökustannus muutamia 10 €/vuosi
HUMUS, RAUTA, MANGAANI, KALKKI ELI VEDEN KOVUUS IXHK (+C) - laitekustannus 1820 (mikäli KmnO4-luku > 12)
- lisäksi 2-4 h:n asennustyöt
- käyttökustannus Vaihtelee tapauskohtaisesti
KIINTOAINES, HAJU, MAKU, VÄRI MLF - laitekustannus 1850 Aktiivihiilisuodatin, jossa osana kiintoainepatruuna
- lisäksi 2h:n asennustyöt
- käyttökustannus 80 €/v Vaihtelee veden laadun mukaan.
FLUORIDI, NITRAATTI, ARSEENI, SUOLA, URAANI RO - laitekustannus 671 tai 982 Kapasiteetti 30 l/vrk tai 1000 l/vrk
- käyttökustannus 200 tai 300 €/v
- laitekustannus 8949 Makeavesilaite
- lisäksi noin 1 pv:n asennustyöt
BAKTEERIT UV -D4 - laitekustannus 938 Usein bakteeripitoinen vesi edellyttää lisäksi raudan ja kiintoaineen suodatusta.
- lisäksi n. 2 h:n asennustyöt
- käyttökustannus 230 €/v
RADON RnH, RnAl - laitekustannus 600 - 1800 Radonpitoisuus alle 5 000 Bq/l
- lisäksi 2 h:n asennustyöt Aktiivihiilisuodatin, jossa massan vaihto 3-4 v:n välein.
- käyttökustannus 50 €/v
- laitekustannus 3363 - Radonpitoisuus > 5 000 Bq/l
- lisäksi asennuskulut 500 Ilmastusperiaatteella toimiva suodatin
- ei käyttökustannuksia
LIIKA HAPPAMUUS JA HIILIDIOKSIDI C - laitekustannus 786 Neutralointisuodatin happamuuden neutralointiin
- lisäksi 2 h:n asennustyöt
- käyttökustannus 20 €/v
Lähde Pumppulohja Oy 2021

Sivut