Karjaan liittyvien lisätöiden viljelykustannukset

Karjasta aiheutuvat lisäkustannukset otetaan erikseen huomioon kertomalla taulukon korvaus sillä hehtaarimäärällä, jolta korjataan naatit, odelma, oljet tai jolle levitetään karjanlanta. Kustannukset voidaan ottaa huomioon myös siten, että viljelykierron sokerijuurikkaan osuudella kerrotaan naattien korjuusta aiheutuva kustannus, viljakasvien osuudella karjanlannan levityksestä aiheutuva kustannus ja laitumen osuudella vastaavasti odelman korjuusta aiheutuva kustannus.

29.6.2021
Toimenpide Kustannus €/ha/vuosi
lohkon pinta-ala, ha
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 5.0 10.0 20.0 30.0
karjanlannan levitys 148 125 115 111 106 104 100 95 92 91
sokerijuurikkaan naatit 137 117 107 103 99 97 93 89 86 85
odelman korjuu 128 109 100 96 92 90 87 83 80 79

Sivut