Liittymiskustannukset

Taulukoissa on esitetty kunnalliseen vesijohtoverkkoon liittymisen kustannuksia.

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Liittymismaksu on kiinteistöille, joiden rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on alle 150 m2

Esimerkki kun liittyviä kiinteistöjä on 5.
1. Kiinteistö Hinta, €
liittymismaksu 3200
100 m jakelujohtoa 840
80 m tonttijohtoa 800
asennus 190
Yhteensä 5030
2. Kiinteistö Hinta, €
liittymismaksu 3200
100 m jakelujohtoa 840
100 m tonttijohtoa 1000
asennus 190
Yhteensä 5230
3. Kiinteistö Hinta, €
liittymismaksu 3200
100 m jakelujohtoa 1300
110 m tonttijohtoa 1100
asennus 190
Yhteensä 5790
4. Kiinteistö Hinta, €
liittymismaksu 3200
100 m jakelujohtoa 1300
120 m tonttijohtoa 1200
asennus 190
Yhteensä 5890
5. Kiinteistö Hinta, €
liittymismaksu 3200
100 m jakelujohtoa 1300
60 m tonttijohtoa 600
asennus 190
Yhteensä 5290
Esimerkki kun liittyviä kiinteistöjä on 2. Lähde 20.
1. Kiinteistö Hinta, €
liittymismaksu 3200
250 m jakelujohtoa 3250
80 m tonttijohtoa 800
asennus 190
Yhteensä 7440
2. Kiinteistö Hinta, €
liittymismaksu 3200
250 m jakelujohtoa 3250
60 m tonttijohtoa 600
asennus 190
Yhteensä 7240
Esimerkkien laskentaperiaate:
Littymismaksu + Kaivuutyö 10 €/m + tontin vesijohto 1€/m tai jakelu vesijohto useammalle kiinteistölle 3 €/m + asennushinta 2 h työ. Kaivuukustannuksiin vaikuttavat huomattavasti kaivuuolosuhteet. Lisähintaa aiheuttaa esim. Teiden alittamiskustannukset ja mahdolliset räjäytystyöt.
Kaivojen rakentamiskustannuksien esittämisestä luovuttu, koska kaivojen rakentaminen melko harvinaista ja rakennuskustannukset vaihtelevat huomattavasti rakentamisolosuhteista riippuen.
Lähde: Seinäjoen energia Oy:n käyttämä vesiliittymien vuoden 2021 hinnasto.

Sivut